Cijenik

Cijenik


HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Sektor za trgovinu
Udruženje poslovanja nekretninama
Zagreb, srpanj 2005.

C J E N I K
posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina
Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.

KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.
Najviša ukupna provizija 6 %
Najniža ukupna provizija 4 %

PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)
2 do 4 %, ali ne manje od 6000,00 kn

KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)
2  do 3 %, ali ne manje od 6000,00 kn
Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine

ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom 2 – 3 %

ZAKUP I NAJAM

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP  provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine
75 %  Minimalno
100 %  Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150 %  Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP  provizija od najmoprimca i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine
75 %  Minimalno za najam
100 %  Minimalno za zakup
100 %  Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150 %  Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

OSTALI TROŠKOVI:

Troškovi usluge izlaska na teren i procjena tržišne vrijednosti nekretnine ukoliko je nekretnina udaljena od sjedišta agencije iznosi jednokratno:

Udaljenost od 15 – 40 km iznosi  150,00 kn

Udaljenost od 41 – 100 km iznosi 200,00 kn

Udaljenost od 101 – 200 km iznosi 300,00 kn

Udaljenost od 201 na više iznosi 500,00 kn