O nama

O nama


O AGENCIJI NEKRETNINE ORO

Započeli smo s radom u travnju 2006. godine orijentirani na područje Krapinsko Zagorske županije, da bismo Vam se danas obratili kao agencija koja je svoje poslovanje proširila na prostor cijele Republike Hrvatske.

U dosadašnjem poslovanju uspostavili smo mnogo uspješnih kontakata sa domaćim i inozemnim poslovnim partnerima.

Suradnja sa istima svakodnevno otvara nove poslovne mogućnosti, tako da smo Vam danas u mogućnosti predstaviti više od 250 nekretnina što stanova, kuća, zemljišta i poslovnih prostora.

Agencija trenutno zapošljava nekoliko djelatnika koji Vam svojom profesionalnošću i ljubaznošću stoje na raspolaganju

Naša je misija ispuniti sve zahtjeve naših klijenata.

Agencija ima zaposlenog djelatnika sa položenim stručnim ispitom, i upisana je pri Hrvatskoj Gospodarskoj komori Reg broj 641/2009 broj riješenja Klasa:UP/I-330-01/09-01/1559;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2 od 29.07.2009.